Takım Koçunda Olması Gereken 5 Özellik

Takım Koçunda Olması Gereken 5 Özellik

Takım koçu bir grup yönetici veya üst düzey yöneticiyle birlikte çalışan tek bir koçu niteler. Bir çeşit liderlik gelişimi olan takım koçluğu takım üyelerine mevcut yeteneklerinin ötesine geçme şansı verir. Takım koçluğu tıpkı bir spor takımına koçluk yapmak gibi hem bireysel becerileri hem de takım ruhunu geliştirmeyi içerir.

Takımı bir araya getiren vizyonu hedeften kaybetmeden takımı oluşturan bireylerin tek tek özelliklerini gözeterek herkese kendini ifade edebileceği alanı açar.

1) Bireyi Temel Alarak Bütüne Odaklanır

Bireysel koçluktan farkı bireylerin takım olarak öğrenmesine kolaylaştırıcılık yapmaktır. Takım üyelerinin iç görü kazanmalarını sağlarken farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek esneklikte olmalıdır. Bütünün tek tek bireylerin toplamından daha fazlası oluğunun farkındadır. Takıma sistemsel düşünceyle yaklaşır ve büyük resmi görerek koçluk yapar.

2) Güven Ortamı Oluşturur

Bireylerin konfor alanından çıkıp takım hedeflerine yönelik olarak dönüşüme adımı atabilmeleri için psikolojik güvenlik ortamının sağlanmış olması şarttır. Takım koçunun en temel görevi gelişim ve birlikte öğrenme alanı için bu güven ortamını oluşturmaktır. Bireysel farklılıkların tehlike değil takıma zenginlik olarak dönmesi için takım koçu herkesin fikirlerini rahatça ifade edebileceği alanı açmakla sorumludur.

Psikolojik güvenlik olduğunda katılımcı bilir ki rahatça soru sorabilir, endişelerini belirtebilir her türlü düşüncesini takımla paylaşabilir. Katılımcı paylaşımları sonucu her hangi bir cezalandırma yaklaşımıyla karşılaşmayacağından emindir.

3) Duygusal Zekası Yüksektir

Takım koçunun duygusal zekası yüksektir. Öz-farkındalık ve öz-düzenleme konularında oldukça yol almış olması, iletişim ve empati yeteneğinin yüksek olması gerekmektedir.

Duygusal zekanın sosyal yetilerini yani kişiler arası ilişkilerde belirleyici yetkinlikleri etkin şekilde kullanabilmek için kendi üzerinde sürekli çalışıyor olmalıdır. Usta koç, takım koçu hayat boyu öğrenen olarak kalacağının farkındadır. Geribildirim almak ve vermek konusunda deneyimlidir.

4) Belirsizlik İçinde Çalışabilir

Takımın içinde işlev gösterdiği kompleks organizasyonel yapının gerekliliklerine aşina olan takım koçu bu koşulların öngörülemezlik taşıdığının farkındadır. Belirsizlik içinde yol alabilmekle ilgili takımın çalışma yöntemlerini öğrenip ona göre koçluk yapabilmeye istekli olmalıdır. Takım dinamiklerine karşı uyanık olup koşullar değiştikçe geniş kolaylaştırıcılık araçlarından gerekeni kullanmak esneklik gösterebilmelidir.

5) Sonuçların Zaman Alacağını Bilir

Takım koçluğunun etkileri zamana yayılacaktır. Organizasyonun süre gelen talepleri ve iş yapış şeklinin değişip dönüşmesi zaman alır. Bunun farkında olan takım koçu zamana yayılan tutarlı ve istikrarlı yaklaşımını sürdürür. Usta koç takımın yaşadığı zorluklara ve gelişen takım ihtiyaçlarına karşı gerekli öğrenme alanlarını açacak yaklaşım sergilemeye ilk günkü motivasyonu ile devam etmelidir. Bu yaklaşım aynı zamanda takımın dönüşüme olan inancına da ilham kaynağı olur.

Takım koçlarımızın organizasyonel gelişiminize nasıl fayda sağlayacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.