Liderliğin Kimyası ve Mutlu Çalışan

Lider Kimdir ?

Bu soruyu sorarak açtığımız eğitimlerde gelen cevaplar;

 • Ekibi canlı ve üretken tutan
 • Liderlik emir vermek değil beraber yapabilmektir
 • Liderlik, bence insana verilen değer, empati yapabilmek gibi kavramlar içeriyor.
 • Doğru yönlendirilmek/yönlendirmek
 • liderlik, ekibini yada bulunduğu ortamda yol gösteren, motive eden, ileri görüşlü olan
 • Liderlik doğuştan geliyor diye düşünüyorum. Sonradan kazanılması zor gibi
 • öğrenilebilir
 • Güven ortamı yaratmak
 • Liderlik vasıfları varsa sonradan geliştirilebilir
 • Genel kanı Lider mi doğulur, lider mi olunur tarafında sanırım doğuştan gelen bazı özelliklerin eğitim ve yaşam tecrübesi ile işlenmesi…
 • Ekip üyelerini bir arada tutabilen ve ortaya potansiyel çıkaran kişidir lider
 • Öğretiyorsa, geliştiriyorsa liderdir diye düşünüyorum
 • zor zamanda kendine güven duyarak bir kitleyi etkilemesinden
 • Liderlik doğuştan gelir, fakat sonradan da yetki vererek kazanılır
 • İnsanlara yön verip onları dilediği yere sürükleyebilen
 • ……….

Cevaplar genel ihtiyaca da ışık tutacak cinsten.

Özellikle zor zamanlardan geçerken kimin takip edileceği konusu insan toplulukları için en önemli meselelerden biridir.

Bir toplulukta kimin lider olduğunu anlamak istiyorsak ekip içindeki bireylerin karar aşamalarında kimin fikrini sorduklarına bakmalıyız. Ya da zor zamanlarda karar vermek güçleştiğinde kimi takip etmeyi tercih ettiklerine.

Lider

İngilizce “Lead” kelimesinden türetilmiştir. Anlamı öncülük eden, rehberlik eden yol gösterendir. Yani lider önden gidip arkadan gelecekler için br yol açar, onların yürüyecekleri yönü tayin eder.

Lider arkasından insanları sürüklemek başarısını gösterebilmek için en başta onların güvenini kazanmalıdır. Bu ise liderlik becerileri sonucudur. Lider etrafındaki kişilerde güven hissi yarattıkça ekipte güven ortamı yeşerip gelişir. Güven ortamı oluşmadan bir ekibin verimli ve yaratıcı sonuçlar çıkarması hemen hemen imkansızdır. Çalışan bağlılığının da temelinde çalışanın iş yerinde kendini güvende hissetmesi vardır.

İş Hayatında En Çok Gözardı Edilen Gerçek Nedir?

Hepimiz insanız!

Süreç ve sonuç odaklı iş hayatında “insan”ı gözardı etmek uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir başarı getirmeyecektir. Bunu bilen kurumlar yönetim anlayışlarında her geçen gün insanı daha da fazla odaklarına almaktadırlar.

İnsan Odaklı Yaklaşımın Başarıya Kavuşması İçin İnsanı ve Temel İhtiyaçlarını Tanımak

Yaşam kalitesini destekleyen davranış ve başarı anlayışını kurum kültürlerine yerleştirmek isteyen organizasyonlar sosyal psikolojiden ve nöro-bilimin çıktılarından büyük yarar sağlayabilirler.

Liderliğin Kimyası ve Mutlu Çalışan başlığı altında Seminer Fabrikası olarak Organizasyonel Psikoloji alanında çıktılar sağlamak için tezimizi pozitif bilimlere temellendiriyoruz.

Eğitimin beslendiği kuram ve disiplinleri sıralamak gerekirse;

Evrimsel Biyoloji ve Evrimsel Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Sosyal Psikoloji

Nöro-bilim

ve Yönetim Bilimleri’dir.

Güven Ortamı Oluşturmanın Kimyası ve Sosyolojisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kurumları bu eklektik anlayışla hazırlanmış uygulanabilir çıktılar sunan keyifli eğitimimize bekliyoruz.

Ayrıntılı bilgi için İletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Görüşmek dileğiyle