Birinin Lider Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Birinin Lider Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Bu soruyu her eğitimin başında sorarım ve kimi katılımcı deneyimlerinden kimi de idealinden gelen şekliyle katkı sağlar;

Bugüne dek aldığım cevaplardan bazılarını sizler için aşağıda bir araya getirdim.

Gördüğümüz gibi liderden beklentiler hem büyük hem de çeşitli. Bu beklentilerin pek çoğu da insan ilişkileri odaklı görünüyor. Tam da bu sebeple liderlik gelişim programlarının kalbinde duygusal zeka yetkinlikleri var.

Daniel Goleman’ın çığır açıcı araştırmalarının bir özeti olan “İş Başında Duygusal Zeka” isimli kitabını okumadıysanız hemen edinmenizi tavsiye ederim.

Bu kitapta da gösterildiği gibi bilişsel zeka sizi akademik olarak bir yere getirir, size hatırı sayılır bir diploma kazandırabilir. Kariyer yolculuğuna nereden başlayacağınız konusunda da hayli etkili olabilir. Ne var ki bir kez kariyer yolculuğuna başladıktan sonra ne kadar uzağa yürüyebileceğiniz, hayalleriniz ve başarı anlayışınız doğrultusunda ne kadar yükselebileceğiniz neredeyse %80 Duygusal Zeka Yetkinliklerini kullanıp kullanamamanıza bağlı.

Duygusal Zeka Yetkinlikleri Nelerdir başlıklı yazımızdan bu konuda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Konu liderlik olduğunda bahsettiğimiz duygusal zeka yetkinlikleri amaç değil birer araç olarak görülmelidir. Esas amaç güven ortamı oluşturmaktır. Çünkü güven ortamı olmadığında herhangi bir kişilerarası ilişki sağlıklı şekilde kurulamaz. Operasyonel hiç bir fonksiyon sağlıklı şekilde yerine getirilemez.

Güven tüm canlılar için en temel biyolojik, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçtır. Güvenin ne anlama geldiğini ve nöro-bilimsel araştırmalar ışığında nasıl sağlanabileceği ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz; Güven Ortamı ve Liderlik.

“ Liderler liderlik yaparak ilham verdiklerinde insanlar daha iyi bir gelecek hayali kurar.”

Duygusal zeka yetkinliklerinin yanı sıra liderlerin elbette bir etki alanına sahip olmaları beklenir. Karizmaları bizi onlara doğru çeker. Yaydıkları enerjiyi belki tarif etmek zordur ama şurası kesin ki insanları hareket ettirmek onlar için kolaydır. Heyecan ve coşku yaratmak onlar için kolaydır. Varlıkları güçlü ve kalıcı etki yaratır. Onlara yakın olmak isteriz çünkü onlara yakın olmak güven verir ve bize iyi hissettirir.

Neden”‘i Olan Liderler

Etki alanı geniş, etrafına güven veren liderlerin “neden” varolduklarına dair net bir görüşleri vardır. İş hayatında ne yapmak istediği konusunda tereddüt yaşayan birine lider diyebilir misiniz? Amaç ve anlam konusundaki netlikleri belki de bizim henüz göremediğimiz o gelecek resmini çoktan görüyor olmaları onlara inanmamızı ve tamamen gönüllü şekilde onlarla çalışmak istememisi sağlar.

Neden’i olan liderle çalışmak bize de anlam ve amaç kazandırır.

Vizyonun önemi burada kendini gösterir. Kurumsal vizyonla hizalanmış kişisel vizyonun sarsılmaz motive edici sonuçları her çalışanın çalışmaktan mutlu olacağı iş ortamları yaratır.