ANLAMINI BULAN LİDER

Hangi Hikayenin Kahramanısın?

Bu eğitim;

Ekip içinde yargısız iletişimin sağlanmasını,

Liderlik gelişim basamakları ve yolculuk fikrinin oturmasını,

Bireysel hikayelerin ve çeşitliliğin farkındalığını,

Liderlerin yönettikleri kişilere daha yapıcı ve kapsayıcı bir perspektiften bakabilmesinin sağlanmasını hedefler.

Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibidir;

  • Mitler destanlar insanlığın ortak hikayeleri
  • Kahraman vs Meşhur
  • Kahraman nasıl karar alır?
  • Kolektif bilinçdışı ve Jung’un anlayışı
  • Arketipler bilgisi ve Yolculuk anlayışı
  • Farklı insanlar farklı ihtiyaçlar
  • Lider hangi yollardan geçer?