PAZARTESİ SENDROMU MOTİVASYONU

İş hayatında anlam bulmak mümkün.

Kurumun başarısı çalışanlarının iş görme istek ve azimleri ile doğru orantılı olduğundan motivasyon kurumlar açısından hayati bir konudur.

Pazartesileri sendromsuz geçirmeyi, çalışan bağlılığını artırmayı hedefleyen bu atölye çalışmasında;

  • Motivasyon nedir?
  • İçsel ve dışsal motivasyon
  • Kendimi ve değerlerimi tanıyor muyum?
  • Beni ne motive eder?
  • Karar alma süreçleri ve çok yapılan yanlışlar
  • İş hayatında anlam ve amaç bulmak
  • Neden çalışıyorum? İçsel motivatörlerin keşfi
  • Kararlılık, tutarlılık, dayanıklılık ve sürekli gelişimin sağlanması için yol haritasının oluşturulması konuları işlenecektir.