Koçluk

Kurumsal Koçluk 

 

Kişinin profesyonel hayatında potansiyelini maksimum seviyede kullanabilmesi kuruma katkısının da maksimum seviyeye çıkmasını sağlar.

Böylece iş yaşantısında mutlu olabilmenin, doyumlu ve anlamlı bir hayat sürebilmenin kapısı açılmış olur.

 

Koç olarak görevimiz koçluk alan kişinin kurumun değerleri ve hedefleri doğrultunda motivasyon kazanmasına aracılık etmektir.

Her pozisyondan çalışanın fayda göreceği koçluk hizmeti genel olarak kariyer koçluğu ve yönetici koçluğu olarak iki ana başlıkta değerlendirilir.

 

Yönetici Koçluğu

Günümüzde kurumlar en değerli kaynaklarının insan olduğunu çoktan fark etmiş bulunmaktalar. Dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm ve ardından yaşanan Pandemi sonucu iş dünyasının dinamikleri hızla değişirken liderler de başarılarının devamı için bu hızlı değişime uyumlanmak zorunda kalıyorlar. Rekabet ortamı değişirken liderlik modelleri, başarıya götüren grup dinamikleri ve aynı zamanda fırsatlar da değişmekte.

Bu şartlar altında yöneticilerin kendilerini sürekli yenilemeleri ve tazelemeleri başarının bir ön koşulu hale gelmiş bulunmakta.

Yönetici koçluğu kurumların kısa, orta ve uzun vade hedefleriyle yöneticilerin ihtiyaç ve önceliklerini uyumlandırma süreci olarak tanımlanabilir.

 

Kariyer Koçluğu

Günümüzün yaklaşık 8 saatini, hayatımızın hayli büyük bir kısmını mesleklerimizi icra ederken geçiriyoruz. Bu sebeple artık meslek seçimi, kariyer yolu çizmek üzerinde önemle durulması gereken noktalar olarak görülüyor. Gittikçe daha çok kurum ve birey kariyer üst başlığı ile ilgili daha çok profesyonel destek arayışına giriyor.

Kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için

-Motivasyon sağlamak

-Perspektif genişletmek

-Sorunlara yaratıcı çözümler bulmak

-Zihni esnetmek yeni düşünme yolları inşa etmek niyetiyle yola çıkılan bu süreç öz değerler çerçevesinde bir gelişme yolculuğudur. 

 

Kariyer Koçluğu Kimler İçin Uygundur?

-İşe yeni başlamış olanlar.

-İş değiştirmek isteyenler.

-Kendi işini kurmak isteyenler.

-İş hayatında motivasyona ihtiyaç duyanlar.

-Profesyonel hayatına yeni perspektiflerden bakmak, kendine yatırım yapmak isteyenler.

başlayacak olabilirsiniz

 

Yöntem

Müşterinin limitlerine değer verip saygı duyarken sorgulayıcı ve zorlayıcı sorularla zihni esmeyi, perspektif genişletmeyi birinci öncelik olarak kabul ediyoruz. 

Koçluk süreci ICF etik kuralları çerçevesinde sürdürülür.

 

Yaratıcı süreçlerden keyif alan sizlerle görüşmek dileğiyle…