İLETİŞİM ve İLİŞKİ YÖNETİMİ

Kişinin alışkın olduğu iletişim kalıplarını fark etmesi ve amacı yönünde optimize etmesi hem kişisel başarı için hem de iş yerinde çatışmaları önlemek için çok önemlidir.

Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibidir;

  • Sözlü & sözsüz iletişim
  • Filtreler, bariyerler
  • Empati
  • 4 Renk Kişilik Tipi
  • Aktif dinlemenin önemi
  • Kontrol, motivasyon, duyguların ifadesi, bilgi aktarımı
  • İşyerinde iletişimin işlevleri
  • İletişmek; bağ kurmak