ANALİTİK DÜŞÜNCE İLE GELEN BAŞARI

Liderler ve Tüm Çalışanlar için en Kritik Beceri Analitik Düşünmedir.

Bireyin karmaşık ve kimi zaman manipülatif bilgi bombardımanı altında kendi özgür çıkarımlarını yapabilmesi, gerçeğe ulaşabilmesi günümüzde en önemli yetkin sayılmaktadır.

Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibidir;

  • Gerçeğe ulaşmak için çıkarım yapma metotları nelerdir?
  • Analitik düşünce ve yaratıcı düşünce.
  • Sorgulamaya dayalı bir düşünme nasıl olmalı?
  • Sağlıklı karar alma nasıl gerçekleşir?
  • Akılcı düşünen kişinin özellikleri.
  • Düşünme organı olarak beyin ve özellikleri.
  • Düşünme çeşitleri nelerdir?
  • Akılcı okuma ve yazma yetkinliğini nasıl kazanırız?
  • Satış süreci yönetimi, itirazları karşılama ve problem çözme yetkinlikleri için akılcı düşünce nasıl kullanılır?